گهي زين به پشت و گهي پشت به زين ...

ديروز كلي هوس سينما كرده بودم. يه گشتي توي سايت گيشه زدم و فيلم و سينما و سانس رو انتخاب كردم و تلفن رو برداشتم تا با رضا هماهنگ كنم.05.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- الو سلام، خسته نباشي. مي‌گم ...

- سلام . اتفاقاً همين الان مي‌خواستم بهت زنگ بزنم.

- خوب بگو...

- نه اول تو بگو...

- بگو ديگه ...

- خوب امشب مهمون داريم.

- آره؟  كي؟

- مامانم اينا مي‌خوان بيان ديدن ما كه از مشهد اومديم . تازه گفتن ببخشيد دير شد. منم گفتم كه پس حتماً بايد براي شام بياين!!

- ............02.gif

- الو؟....... كوشي؟

- ه...هان ؟ خوب به سلامتي.... تشريف بيارن...28.gif

- ببخشيد بي‌هماهنگي تو دعوتشون كردم .

- عيب نداره ولي آخه ... خوب لااقل مي‌گفتي فردا بيان... باشه خوب، خوش اومدن ...15.gif

- راستي تو چي مي‌خواستي بگي؟

- هيچي فراموشش كن...فقط خونه خيلي بهم ريختس . تازه بايد خريد هم بكنيم. يعني مي‌رسيم؟

- اون با من . كار خاصي كه نمي‌خوايم بكنيم. رودربايستي هم كه باهاشون نداريم...

 

بعد از ظهر كه داشتيم با عجله خريد مي‌كرديم . مامانم زنگ زد...

- الو  ...سلام مامان...

- سلام مامان جون خوبي؟ كجايي؟

- داريم مي‌ريم خونه. شما خوبين. چه خبر؟

- سلامتي. راستي مامان جون فردا مهمون داري.

- ....كي؟

- خاله و شوهر خاله‌ مي‌خوان بيان خونتون.

- هان... خ... خوب قدمشون به چشم. 17.gif

- رسيدي خونه يه زنگ به من بزن...

 

واي... خدا چه زود تلافي كرد. يه جورايي از رفتار صبح خودم (ترديد در مهماني شب) شرمنده شدم.

 

 رضا گفت:  مامان بود؟ كي قراره بياد خونمون ؟

- ... خاله اينا ...

- چه خوب. پس حتماً بگو براي شام بيان.

- مامان چيزي نگفت. فكر كنم بعد از ظهر بيان...

- خوب باشه. تو زنگ بزن براي شام دعوتشون كن...تازه مامان اينا هم همگي بايد بيان.

- آخه وسط هفته‌ست. نمي‌رسيم ها!

- گفتم كه ... اون با من...

 

خيط كردي عطي خانم. تو كه تا به حال عاشق مهمون و مهموني بودي. مي‌مردي اين‌بار هم اون رفتار رو نمي‌كردي. تو كه برات فاميل خودم و خودش فرقي نداره. پس اين كار چي بود؟ يه سينما رفتن ارزشش رو داشت؟؟ 28.gif

راست می گن كه گهي زين به پشت و گهي پشت به زين ... 22.gif 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
دوست

هميشه قبل از اينكه واكنش نشون بدي، فكر كن شايد تو جاي طرف مقابلت بودي و اونوقت انتظار داشتي باهات چه برخوردي بكنند؟ اگه هميشه اينو رعايت كني فكر نكنم كار به شرمندگي و پشيموني بكشه ....

مصي

تو هميشه نمونه ای. چه اين فکرا بياد توی سرت چه نياد.